Service / Værksted

Varig Teknik & Miljø tilbyder sikkerheds- og serviceeftersyn i henhold til gældende lovgivning.

Lovpligtigt sikkerhedseftersyn!
Sikkerhed frem for alt.

'Ifølge Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1109, herunder bilag 1,
om anvendelse af tekniske hjælpemidler skal der
mindst hver 12. måned foretages hovedeftersyn'

Service af komprimatorer hos Varig Teknik & Miljø

Varig tilbyder service i hele landet. Vores fuldt udrustede servicevogne betjenes af et hold erfarne og faguddannede servicemontører og vi har således 'rullende' serviceenheder som dækker hele landet.

Vi tilbyder landsdækkende service og vedligeholdelse på både mobile og stationære komprimatoranlæg samt ballepressere/pappressere.

Planlægning og overblik for vore kunder

Al planlægning af service og vedligehold samt evt. reparationer på komprimatorer og ballepressere sker i samarbejde med vores værkfører, som via sit ressource- og planlægningsprogram har overblik over hver enkelt maskine og dens historik - samt et her og nu overblik over den enkelte serviceenheds planlagte opgaver.

Alle serviceenheder er online med vores ressourcestyringssystem og vi kan derfor altid orientere os om maskinens historik - samtidig med at vi har aktuelle diagrammer og tegninger til rådighed.

Ved service- og sikkerhedseftersyn udarbejdes en servicerapport, som vil blive fremsendt til kunden umiddelbart efter, arbejdet er udført. Denne rapport vil samtidig blive arkiveret sammen med den historik, der er på den enkelte maskine. Yderligere vil det være muligt for kunden at rekvirere et udvalg af rapporter for den enkelte maskine eller den samlede maskinpark.

Kontakt til Varig Service

Mandag - Torsdag kl. 7.00 - 15.30
Fredag kl. 7.00 - 13.15
Kontakt Tlf: 70 23 10 41

Vagt uden for åbningstiden (vagttillæg)

Fredag kl. 13.15 - 17.00
Lørdag, Søndag
og udvalgte helligdage kl. 8.00 - 17.00
Kontakt Tlf: 22 12 66 10

Selv den bedste og mest driftssikre mobilkomprimator kræver service og vedligeholdelse for at sikre en rationel drift. Varig Teknik & Miljø tilbyder flere forskellige typer serviceaftale. Serviceaftalen er landsdækkende og gælder alle former for komprimatorer, ballepressere og affaldspressere.

Varig Teknik & Miljø beskæftiger 14 medarbejdere og leverer maskiner til affaldshåndtering til genbrugspladser, fælleskommunale selskaber, butikskæder og private virksomheder.